Insolvenční zákon

 

Cíl kurzu

Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se základy teorie insolvenčního zákona v jeho aktuálním znění a zkušenostmi z aplikace insolvenčního řízení v praxi.

 

Komu je kurz určen

Obchodním a ekonomickým manažerům, a dalším zájemcům, kteří se problematikou úpadkového práva zabývají, ať již teoreticky nebo prakticky jako správci či zástupci účastníků úpadkových řízení.

 

Osnova kurzu

Stručný úvod do konkursního a insolventního práva

- úvod k insolvenčnímu právu,

- stručná historie konkurzního práva 

Úpadek
- definice úpadku
- rozdíly ve stávající úpravě a úpravě dle zákona 328/1991 Sb.
Procesní subjekty
- insolvenční soud
- dlužník
- věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku
- insolvenční správce, popřípadě další správce
- státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu
- likvidátor dlužníka
Insolveční rejstřík
- funkce insolventního rejstříku
- rozsah informací v insolvenčním rejstříku
Insolvenční správce
- seznam insolvenčních správců 
- ostavení a pravomoci  insolventního správce
Insolvenční návrh
- náležitosti insolventního návrhu
Přihláška pohledávky
- náležitosti přihlášky
- přezkoumání přihlášek
- popření pohledávky
Věřitelské orgány
- schůze věřitelů
- věřitelský výbor
- zástupce věřitelů
Oddlužení
- přípustnost oddlužení
- návrh na povolení oddlužení
- plnění splátkového kalendáře

 

Studijní materiály
Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební materiály.

 

Metodika kurzu, forma studia
Výuka je vedena formou přednášky.

 

Lektorské zajištění
Mgr. Ing. Jan Šelder - externí spolupracovník INSTITUTu INPRO,a.s., absolvent PF UK a VŠE v Praze - špičkový odborník pro danou oblast obchodního práva.

 

Garant
Ing. Jiří Imlauf - ředitel společnosti

 

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.