Marketing CIMA A

Marketing CIMA A (120 výukových hodin)

Marketingový kurz, organizovaný dle licence holandského systému marketingového vzdělávání NIMA, poskytne účastníkům komplexní znalosti a praktické dovednosti pro profesionální zvládnutí úkolů v oblasti marketingu, obchodu a řady dalších oblastí, posílí marketingové myšlení účastníků a přispěje k prosazení marketingových přístupů při řešení všech rozhodujících činností společnosti.

Kurz je určen vedoucím pracovníkům všech stupňů řízení společností, pracovníkům marketingových útvarů a všem dalším pracovníkům, kteří svojí činností výrazně přispívají k prosazování podnikatelských záměrů a plánů a ovlivňují jejich plnění. Po absolvování výukové části se mohou účastníci přihlásit k závěrečné zkoušce.

Diplom CIMA - A je základem pro uznání marketingového vzdělání v zemích EU.

Osnova kurzu

Marketing a společnost - koncepce marketingu, analýza struktury průmyslu, analýza makro prostředí, analýza trhu, chování při průmyslových nákupech, analýza zákazníka, analýza konkurence, analýza distribuce, vnitřní analýza, finanční analýza

Strategie a nástroje marketingu - marketingová strategie, strategické možnosti, kalkulace nákladů a výrobní ceny, segmentace trhu a umistňování produktu, politika produktu vývoj produktu, cenová politika, distribuční poolitika, prodejní politika

Marketingové techniky - plánování a plán, oblasti aplikace, techniky rozhodování, organizace marketingu, politika marketingové komunikace, reklamní politika, metody a techniky výzkumu trhu, aplikační oblasti výzkumu trhu, statistika a analýza dat, intenzivní opakování a příprava ke zkoušce

Závěr kurzu

Po absolvování výukové části budou posluchači vyzváni k účasti na závěrečných zkouškách a úspěšní absolventi obdrží diplom CIMA - A.

Studijní materiály

  • učební texty pro každý blok, pracovní listy se zadáním cvičebních příkladů, případové studie včetně standardních odpovědí
  • závěrečné shrnutí látky, testovací příklady a případové studie pro přípravu na zkoušku

Garant

Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.