Mezinárodní projekty

Projekty mezinárodní spolupráce

 
 • Společnost INSTITUT INPRO, a.s. disponuje hlubokými zkušenostmi a kapacitami pro přípravu a realizaci mezinárodních rozvojových vzdělávacích projektů financovaných zejména z komunitárních programů Evropské unie (jedná se hlavně o projekty realizované v rámci programu ERASMUS+).  
 • Naše společnost spolupracuje s řadou veřejných i soukromých organizací a institutcí po celé Evropě.
 • Jsme připraveni v České republice organizačně zajistit v podstatě jakýkoliv mezinárodní vzdělávací projekt.
  fmreplicawatch.biz
  Probíhající vlastní projekty:
  • MODUSOL - Vývoj digitálních modulů založených na individuálním organizování vzdělávání pro znevýhodněné skupiny
   (ERASMUS+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, 2017 - 2019)
  • FUTURE -  Budoucnost vzdělávání - vývoj aplikace na podporu vzdělávacího procesu
   (ERASMUS+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, 2017 - 2019)
  • SPAC - Podpora lidí poznamenaných rakovinou v návratu do společenského a profesionálního života
    (ERASMUS+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, 2016 - 2018)
   (www.facebook.com/SPACERASMUS)
    

  Aktuální spolupráce na administraci a realizaci projektů:

  • ENTREDU - Výchova k podnikavosti jako součást celoživotního učení
   administrace pro: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz)
  • AGROLOKAL - Vzdělávání dospělých k uvádění lokálních zemědělských potravinářských a řemeslných produktů na lokální a regionální trhy a jejich prodej
   administrace pro: Český institut pro marketing - CIMA (www.cima.cz)
  • COFARM - Posílení spolupráce mezi podnikateli v oblasti zemědělství
   administrace pro: Asociace soukromého zemědělství ČR (www.asz.cz)
  • FARM_SUCCESS - Generační obměna na rodinné farmě
   administrace pro: Asociace soukromého zemědělství ČR (www.asz.cz)
      
  Realizované projekty:
  • Milk Hygiene
   administrace pro: Asociace soukromého zemědělství ČR(www.asz.cz)  
  • EDED 
   administrace pro: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz)
  • AID4TRADE
   administrace pro: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz)
  • E7x21
   administrace pro: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz)
  • VoCOL - Trojúhelníky odborného kooperativního učení: Použití kooperativního učení pro podporu zapojení zaměstnavatelů (ERASMUS+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, 2014 - 2016)
   (www.vocoltriangles.eu)
  • TUNED UP! - Diversity management v MSP (ERASMUS+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, 2014 - 2016)
   (www.diversity-tuned.com)
  • FTB, Find the Best - Nábor zaměstnanců veřejné správy založený na kompetencích (Leonardo da Vinci - Vývoj inovací, ukončeno 2015).
  • HODKONI - Vzdělávací pobyt k návrhu a inovaci odborného vzdělávacího systému pro chovatele a hodnotitele koní (ERASMUS+, Klíčová akce 1, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě, ukončeno 2015)
   administrace pro: Asociace svazu chovatelů koní České republiky (www.aschk.cz)
  • EDUWELF - Welfare hospodářských zvířat: Moderní trendy v odborném vzdělávání
   (ERASMUS+, Klíčová akce 1, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě, ukončeno 2015)
   administrace pro: Asociace soukromého zemědělství ČR(www.asz.cz)
  • EYE - Erasmus pro začínající podnikatele / Erasmus for Young Entrepreneurs
   (DG ENTR, ukončeno 2015)
   administrace pro: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz)
  • EEC - European Entrepreneurs Campus
   (Leonardo da Vinci, projekt TOI, ukončeno 2014)
   administrace pro: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz)
  • MOBBIOP - Pracovně vzdělávací pobyty pro inovaci v oblasti vzdělávání ve výrobě bioproduktů v rámci ekologického zemědělství
   (Leonardo da Vinci, projekt projekt Mobilit VETPRO, ukončeno 2014)
   administrace pro: Asociace soukromých zemědělců okresu Litoměřice (www.asz.cz)
  • AGROMOB - Pracovně vzdělávací pobyty pro zlepšení odborných kompetencí farmářů a dalších pracovníků na statcích se zaměřením na poskytování služeb v agroturistice (Leonardo da Vinci, projekt Mobilit PLM, ukončeno 2013)
   administrace pro: Asociace soukromého zemědělství ČR(www.asz.cz)
  • MOBMARK - Pracovně vzdělávací pobyty pro inovace vzdělávacích programů a metodik výuky marketingu v oblasti cestovního ruchu v rámci systému marketingového vzdělávání CIMA (Leonardo da Vinci, projekt Mobilit VETPRO, ukončeno 2013)
   administrace pro: Český institut pro marketing CIMA (www.cima.cz)
  • Compete..! - Evropský model strategického řízení kompetencí v MSP v turistickém průmyslu (Leonardo da Vinci - Přenos inovací, ukončeno 2013)
  • YAM  - Aktivizační metody pro mladé (Leonardo da Vinci - Přenos inovací, ukončeno 2012)
  • Rinascimento II.  - Evropská síť pro klíčové kompetence (Leonardo da Vinci - Partnerství, ukončeno 2012)
  • Food Safety Cheese - Kontinuální vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin pro mlékárenství a výrobu sýrů (Leonardo da Vinci - Přenos inovací, ukončeno 2012)
   administrace pro: Asociace soukromého zemědělství ČR(www.asz.cz)
  • NU-Roof (7. rámcový program, ukončeno 2012)
   administrace pro: Asociace malých a středních podniů a živnostníků ČR (www.amsp.cz)
  • CATIT Kulturní povědomí v technickém odborném vzdělávání (ukončeno 2008)
  • IIMS Projekt Světové banky rozvoje soukromého sektoru v Moldávii – Mezinárodní projekt pro zlepšení manažerských dovedností  
  • WOMEC   Ženy do průmyslu
 

 © Copyright 1997 - 2019
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.