Mezinárodní projektové setkání v Praze

ERASMUS+

Mezinárodní projektové setkání v Praze

Ve dnech 2. a 3. dubna se uskutečnilo již 4. mezinárodní setkání projektu ModuSOL. Partneři se setkali v Praze v prostorách naší organizace a projednávali realizaci národních vzdělávacích aktivit a blížící se závěrečné diseminační konference v jednotlivých zemích. Důležitým bodem programu byla také příprava E-Booku a rozdělení posledních úkolů potřebných k jeho dokončení. V E-Booku se bude možné dočíst o didakticko-metodologickém konceptu vzdělávání znevýhodněných skupin studentů, možnostech rozvoje kompetencí lektorů a vyučujících, příklady dobré praxe a v neposlední řadě i informace o proběhlých aktivitách v projektu ModuSOL. Projektoví partneři se shodli na datu posledního jednání spojeného se závěrečnou mezinárodní konferencí určenou pro odbornou veřejnost, a to 10. -11. 9. 2019 v Berlíně.
© Copyright 1997 - 2019
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.