Mystery Shopping

 

 

Mystery Shopping, v češtině „tajný nákup“, v podstatě představuje nástroj pro externí nezávislé prověření prodejních, komunikačních, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a jejich aplikace do každodenní praxe. To vše formou anonymní osobní návštěvy spojené s rolí potencionálního fiktivního zákazníka za pomoci pozorování a metodicky zpracovaného řízeného rozhovoru.

Největší potenciál každé společnosti bezesporu tkví v kvalitních vysoce motivovaných zaměstnancích. Proto, aby mezi zaměstnanci byli skutečně jen ti nejlepší, je třeba periodicky provádět hodnocení jejich prodejních dovedností a aplikace podnikové kultury do prodeje. Validní objektivní údaje o přístupu zaměstnanců  k zákazníkům lze vnitropodnikovými postupy jen stěží získat. Právě z tohoto důvodu je zde Mystery Shopping.
 
CO ZÍSKÁTE
Objektivní, nezávislé, komplexní zhodnocení chování zaměstnanců ve vztahu k zákazníkům.
  • Informace o loajalitě pracovníků k firmě a další informace, které jen stěží získáte vnitropodnikovými postupy a zdroji.
  • Informace o stavu dodržování firemní kultury.
  • Vyhodnocení současné firemní kultury a příp.stanovení návrhů pro její zlepšení.
  • Přehled zjištěných nedostatků z pohledu zákazníka zejména s ohledem na ovlivnění úspěšnosti prodeje.
  • Porovnání s konkurencí.
  • Přehledné grafické a tabulkové zpracování výsledků doplněné o příslušné komentáře.
  • Návrhy opatření vedoucích ke zlepšení situace a odstranění případných zjištěných nedostatků.
CENA
Cena je stanovena dohodou. Je individuální, závislá na počtu hodnocených subjektů a jejich umístění. Jsme přesvědčeni, že její výší budete příjemně překvapeni.
 
Společnost INSTITUT INPRO, a.s. - jakožto vzdělávací a poradenská organizace s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání dospělých - klade vysoký důraz na odstranění primárních příčin zjištěných nedostatků a to především návrhy na profesní tréninky, školení zaměstnanců, návrhy na zavedení systémových změn, návrhy na změny ve firemní kultuře etc.  S realizací projektů Mystery Shopping máme dlouholeté zkušenosti.
 
Společnost INSTITUT INPRO, a.s. akceptuje Minimální standardy SIMAR – pro realizaci projektů MYSTERY SHOPPING (SIMAR – Sdružení agentur výzkumu trhu a veřejného mínění).
 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.