Právní minimum

Jednodenní vzdělávací kurz zaměčený na základy teorie aktuálního znění insolvenčního zákona a na praktické zkušenostmi z aplikace insolvenčního řízení v praxi.

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.