Příprava na zkoušku - Marketing CIMA-B

Přehled otevřených kurzů:
#oddo cena    
1900716.06.201916.06.2019 2000 Kč Dílčí termíny
Uvedené ceny platí pro 1 účastníka kurzu. Ceny jsou uvedeny bez DPH (v zákonné výši).
   

Příprava na zkoušku - Marketing CIMA-B
(Opakovací seminář / simulace zkoušky)

slevy

 

Termín konání semináře:
Vždy těsně před stanoveným termínem zkoušek pořádaných CIMA, které se konají v lednu a v červnu každého roku. Přesný termín bude na tomto místě v předstihu uveřejněn.

Termín konání semináře: 14. 06. 2017

- více informací o závěrečných zkouškách na stránkách CIMA (www.cima.cz)

Cíl semináře

Napomoci účastníkům marketingového vzdělávání při přípravě na závěrečnou zkoušku, kterou je kurz Marketing CIMA B zakončen. Tato zkouška je nezávislá a je pořádána centrálně pro všechny akreditované instituty (realizátory kurzů CIMA) Českým institutem pro marketing (CIMA).

 

Komu je seminář určen

Účastníkům kurzu Marketing CIMA B, kteří se připravují na složení závěrečné zkoušky pořádané Českým institutem pro marketing (CIMA).

 

Obsah semináře 

  • opakování vybraných okruhů,
     
  • řešení otázek z testů a případových studií.

Lektorské zajištění
Externí spolupracovníci společnosti INSTITUT INPRO, a.s. jsou akreditováni Českým institutem pro  marketing (CIMA) pro výuku tohoto programu.
  
Cena kurzu
2.000,- Kč + DPH (v zákonné výši) za jednoho účastníka.
  
Místo konání
V učebnách společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1.
   
Termín závěrečných zkoušek
Bude v předstihu na tomto míste uveřejněm.
  
Garant
Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.

hublot replica

 

© Copyright 1997 - 2019
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.