Prodej CIMA A

 
NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MARKETINGU A PRODEJE V ČR.


 

 

 
Cíl kurzu
Účastníci certifikovaného kurzu získají vysoce efektivní formou výuky odborné znalosti a dovednosti, které výrazným způsobem ovlivní chování i výkonnost pracovníků prodeje a prodejních týmů s cílem zvýšení efektivnosti prodeje a všech souvisejících činností. Kurz vychází z marketingového pojetí strategické role prodeje a jeho řízení a komplexního marketingového pohledu na trh a zákazníka. Přispěje u absolventů ke změně obchodního myšlení, ke snazšímu ztotožnění se s marketingovou a prodejní strategií své firmy, k získání konkurenční výhody a tím i k výraznějšímu uplatnění v tržním prostředí.
Kurz vychází z osvědčené struktury a metodiky kurzů CIMA. Závěrečná nezávislá certifikace upevní získané znalosti a umožní dosáhnout vyšší kvality a standardizace veškerých procesů v oblasti prodeje.


Komu je kurz určen

Manažerům prodejních týmů, vedoucím obchodním zástupcům, obchodníkům, dealerům, prodejním zástupcům, obchodním zprostředkovatelům a všem dalším pracovníkům, kteří svojí činností přispívají k prosazování podnikatelských záměrů svých firem prostřednictvím umění prodeje.
 

Osnova kurzu (rozsah 3 x 2 dny + 1 den)

 • BLOK 1
  Kapitola 1: Úloha prodeje
  Kapitola 2: Prodej v marketingových souvislostech
  Kapitola 3: Prodejní plány, prognózování prodeje
  Kapitola 4: Trendy a specifika podle prostředí prodeje
  Kapitola 5: Nákupní procesy a chování zákazníka
  Kapitola 6: Key Account Management a CRM
 • BLOK 2
  Kapitola 7: Strategie obchodního jednání
  Kapitola 8: Psychologie prodeje
  Kapitola 9: Motivace, školení a osobní rozvoj prodejců
  Kapitola 10: Organizace a týmová spolupráce
  Kapitola 11: Příprava na prodejní jednání (prospecting, profilace zákazníka)
 • BLOK 3
  Kapitola 12: Řeč těla a verbální komunikace
  Kapitola 13: Prodej po telefonu
 • BLOK 4
  Kapitola 14: Time management a práce se stresem
 • BLOK 5
  Kapitola 15: Dynamika a fáze nákupního procesu
 • BLOK 6
  Kapitola 16: Profesionální prezentace
 • BLOK 7
  Kapitola 17: Prodejní techniky, argumentace, námitky. Závěr obchodního jednání.

Závěr kurzu
Kurz Prodej CIMA A je zakončen nezávislou certifikací prováděnou CIMA dle standardů a norem certifikace a v souladu s příslušnými pravidly CIMA (Zkouškový řád). Certifikace prokazuje shodu schopností a dovedností absolventa kurzu Prodej CIMA A s  vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi popisovanými v profilu absolventa.
 
Studijní materiály
Pro každý blok učební texty doplněné pracovními sešity a listy se zadáním cvičebních příkladů a případových studií a jejich řešení 
 
Metodika kurzu, forma studia
Náplň kurzu je rozdělena do výukových bloků. Každý blok je kombinací výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a tréninkem modelových situací. Počet účastníků kurzu do 12 osob.
 
Lektorské zajištění
Externí spolupracovníci společnosti INSTITUT INPRO, a.s. jsou akreditováni Českým institutem pro marketing (CIMA) pro výuku tohoto programu. 
 

Místo konání
V učebnách školicího střediska společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1.

 

Termín závěrečných zkoušek
Závěrečné zkoušky se konají vždy v lednu a v červnu.

 

Garant
Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.

 

 

 

  

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.