Zahraniční projekty - popis

Kulturní povědomí v technickém a průmyslovém odborném vzdělávání

 

Cultural Awareness in Technical and Industrial Vocational Training
(projekt CATIT) 

CATIT byl inovativním projektem realizovaným v rámci evropského programu LEONARDO da VINCI.
Cílem projektu CATIT bylo vytvoření zcela nové doplňkové přípravy pro lektory/školitele, kteří pracují s pracovníky/studenty ze zahraničí v odborných technických předmětech.
Toto doplňková příprava měla za cíl seznamovat a prakticky učít účastníky, jakým způsobem postupovat při výuce lidí ze zahraničí s rozdílným socio-kulturním základem.

Program umožnil lektorům získat a rozvinout dovednosti zejména v oblastech:

  • porozumění kulturní rozdílnosti pracovníků/studentů, 
  • specifika výuky multikulturních skupin,
  • užívání jasného a praktického jazyka při výuce, 
  • správný postup výuky komplikovaných témat pro pracovníky/studenty s rozdílnou průpravou, 
  • řešení případných konfliktních situací.
Podrobněji o projektu:    [zde»]  
Webovské stránky projektu (anglicky):    [zde»]    
  • Dotazníkové formuláře (download .pdf):
[zaměstnavatelé»] [studenti»] [lektoři»]
  • Dotazníkové formuláře (download .doc):
  [zaměstnavatelé»]   [studenti»]   [lektoři»]


 

 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.