Zahraniční projekty - popis

Projekt Světové banky rozvoje soukromého sektoru v Moldávii – Mezinárodní školení pro zdokonalení manažerských dovedností

 
  • Projekt byl koncipován  formou krátkodobých vnitropodnikových stáží moldavských manažerů ve vybraných českých společnostech. Hlavním cílem projektu bylo zlepšit manažerské dovednosti účastníků projektu v transformující se ekonomice Moldávie.
  • Moldavští manažeři si za vedení a supervize mentoru z českých hostitelských společností osvojili řadu manažerských dovedností spojených s jejich pracovními pozicemi v domovských společnostech. Dalším neopominutelným aspektem projektu byla skutečnost, že manažeři získali zkušenosti ze zahraničí, seznámili se s českými podniky a získali kontakty na kompetentní pracovníky našich podniků pro další potenciální spolupráci.
  • Projekt se skládal s jednotýdenního úvodního semináře, který obecně uvedl účastníky projektu do ekonomické situace v České republice. Následně pak manažeři absolvovali v rámci svého dvouměsíčního pobytu několik vnitropodnikových stáží v hostitelských společnostech se stejným nebo podobným odvětvovým zařazením. Každou sobotu probíhaly workshopy, kde byly vyhodnocovány získané zkušenosti a poznatky a následně zpracovávány jednotlivé akční plány aplikace zkušeností do jejich společností.
  • Celkově byl přínos projektu vysoce hodnocen všemi zainteresovanými stranami. Během čtyřletého trvání projektu navštívilo Českou republiku na 160 moldavských manažerů ve 13ti skupinách.
  • Více o projektu: http://www.aria.md/tr/aria_MP.htm

 

 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.