ModuSOL - závěr projektu

ERASMUS+

Závěrečné projektové setkání v Berlíně

Posledními aktivitami projektu ModuSOL byla závěrečná mezinárodní konference pro veřejnost spojená s posledním projektovým setkání partnerů. Obě akce se uskutečnily v Berlíne, Německu a úspěšně tak završily dvouletou činnost konsorcia.

Ve dnech 10. – 11. 09. 2019 se uskutečnilo poslední mezinárodní projektové setkání partnerů projektu ModuSOL. Jednání proběhlo v Berlíně v prostorách německého partnera BFW Lehrbauchof Berlin a partneři se věnovali především kompletaci potřebné administrativy vedení projektu, evaluaci jednotlivých vzdělávacích aktivit a národních konferencí a přípravě závěrečné zprávy. Kromě jednání partneři zorganizovali také závěrečnou diseminační konference k představení projektových výstupů. Konference se zúčastnilo přes 50 osob z oblasti vzdělávání, řemeslných asociací, z organizací zabývajících se prací se studenty pocházejících ze znevýhodněného prostředí, zástupců státní sféry atd. Na konferenci byly představeni jednotliví partneři projektu, výstupy z jednotlivých mezinárodních školících aktivit pro lektory a učitele a, především, hlavní cíl celého projektu – E-Book. Projekt byl účastníky vysoce hodnocen a my věříme, že i po svém skončení bude dále rozvíjen nejen mezi projektovými partnery.

Veškeré informace o projektu naleznete dále na webových stránkách projektu www.modusol.eu.

E-BOOK si můžete stáhnout zdarma zde.

 © Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.