Zahraniční projekty - popis

WOMEC – Ženy do průmyslu

 

Projekt WOMEC - Ženy do průmyslu obsahoval tréninkový program a zaškolení pro ženy v hutnictví, elektrotechnickém průmyslu a stavebnictví. Hlavním cílem projektu bylo podpořit rovnost přístupu ke kvalifikaci a poskytnout ženám větší možnosti ucházet se o místa a pracovat ve výše zmíněných sektorech. Dalším aspektem byla potřeba zajistit kvalifikovanou pracovní silu pro tato průmyslová odvětví. Projekt „Ženy do průmyslu“ obsahoval tréninkový program a zaškolení pro ženy v hutnictví, elektrotechnickém průmyslu a stavebnictví. Hlavním cílem projektu bylo podpořit rovnost přístupu ke kvalifikaci a poskytnout ženám větší možnosti ucházet se o místa a pracovat ve výše zmíněných sektorech. Dalším aspektem byla potřeba zajistit kvalifikovanou pracovní silu pro tato průmyslová odvětví.

 
Cíle projektu WOMEC:
  • podpoření rovnosti možností pro kvalifikaci a práci,
  • poskytnout ženám nové možnosti zaměstnání v průmyslu,
  • vytvoření programu zaškolení žen pro hutnictví, elektrotechnický průmysl a stavebnictví. Tento program náleží do koncepce vzdělávání dospělých v Evropě.

Školení se skládalo ze tří modulů:

  • Obecně orientační modul, (trvání 4 týdny) – výběr specializace
  • Kvalifikačně orientační modul, (trvání 8 týdnů) – specializované znalosti dle vybrané specializace
  • Trénink ve společnostech, vyhodnocení a doplňkové hodnotící studie (trvání 4 týdny)
Projekt byl realizován ve čtyřech evropských zemích (Česká republika, Finsko, Nizozemsko a Irsko).
 
#?-:nbsp;
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1Ssgzd8bWD-GKdrSOeoECGO01GTe_7tx0GeZX0Ci1ZOc/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Načítání...</iframe>
 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.