Reklamní sdělení

Přehled otevřených kurzů:
#oddo cena    
Uvedené ceny platí pro 1 účastníka kurzu. Ceny jsou uvedeny bez DPH (v zákonné výši).
   

Reklamní sdělení

 

Cíl semináře

Jednodenní seminář Reklamní sdělení seznámí posluchače se zákonitostmi tvořivé složky marketingové práce. Posluchači si osvojí - mimo jiné - základní dovednosti při tvorbě tištěné nebo elektronické inzerce, osvojí si praktické postupy v reklamní tvorbě a zlepší si své schopnosti při objektivním posuzování kreativních návrhů dodavatelských komunikačních agentur. V neposlední řadě se absolventi kurzu naučí pochopit základní psychologické zákonitosti vnímání reklamy.

  

Komu je seminář určen

Specialistům marketingové komunikace, pracovníkům propagačních, marketingových a inzertních oddělení, manažerům, podnikatelům a zájemcům o marketingové komunikace

 

Obsah semináře 

 • Reklama v rámci integrované marketingové komunikace
 • Reklamní analýza (silné a slabé stránky reklamy, příležitosti do budoucna),
 • Reklama a její postavení v rámci integrované marketingové komunikace v současnosti,
 • Kombinování reklamy a vybrané aktivity marketingové komunikace (Public
 • Relations, podpora prodeje, sponzoring, web marketing atd.)
 • Psychologické zákonitosti vnímání reklamního sdělení
 • Reklama a rozhodovací proces
 • Reklama a lidská pozornost
 • Reklama a teorie učení
 • Kreativita a účinnost reklamního sdělení
 • Rozbor a porovnání vybraných reklamních kampaní současnosti.
 • Inzertní formáty v současné komunikaci
 • Základní přehled reklamních formátů napříč médii
 • Základní formáty tiskové reklamy a jejich struktura
 • Reklama bez reklamní agentury
 • Tvorba komunikační strategie v tiskové reklamě
 • Tvorba kreativního konceptu v tiskové reklamě
 • Výběr vhodných typů vizualizace
 • Strukturální koncepty inzerátů
 • Tvorba headlinů a subheadlinů
 • Tvorba reklamních bodycopies

Lektorské zajištění
Mgr. Leoš Bárta

Cena semináře
4.890 Kč + DPH (v zákonné výši) za jednoho účastníka

Místo konání
V učebnách školicího střediska společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Samcova 1, Praha 1.

   
 
Garant
Ing. Jiří IMLAUF – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.

 

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.