Projekt ERASMUS+, SUFABU

Projekt SUFABU - Předávání rodinných podniků z jedné generace na druhou v evropském kontextu


Název projektu: [SUFABU] Nástupnictví v rodinných firmách | Školení pro dobré zvládnutí procesu generační obměny v rodinných podnicích
Číslo projektu: 2019‐1‐CZ01‐KA204‐061268
Termín realizace: 01.10.2019 - 30.09.2021
Problematika mezigenerační obměny v rodinných podnicích je téma, které hýbe hladinou podnikatelského prostředí MSP již několik posledních let. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - jakožto zastupce MSP a rodiných firem (a současně vedoucí partner tohoto projektu) - se na národní úrovni tomuto fenoménu velice intenzivně věnuje v rámci své platformy Rodinná firma (www.rodinnafirma.net). Nicméně proto, aby se podařilo zachytit aktuální trendy u tohoto tématu i v mezinárodním kontextu, připravila AMSP ČR ve spolupráci se naší společností INSTITUT INPRO, a.s. nový projekt mezinárodní spolupráce realizovaný v rámci programu ERASMUS+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, zaměřený na pomoc s procesem předávání rodinných podniků z jedné generace na druhou. Projektový návrh nazvaný „Nástupnictví v rodinných firmách | Školení pro dobré zvládnutí procesu generační obměny v rodinných podnicích“ (z originálu: „Succession in Family Businesses | Training Model for Sustainable Succession Process in Family Businesses“ – zkráceně SUFABU) byl v České republice velice pozitivně přijat a schválen k financování.

Projekt SUFABU se zaměřuje na podporu rodinných firem v oblasti nástupnictví a přípravy procesu generační obměny. Projekt je připraven ve spolupráci s partnery z Belgie, České republiky, Itálie, Norska, Španělska a Velké Británie – Skotska. Jeho cílem je vytvoření vzdělávacích materiálů, mikro-learningových videí pro rodinné podnikatele, které pomohou s přípravou a realizací procesu předání firmy další generaci, a sběr příkladů zahraniční praxe – inspirativních příběhů z rodinných podniků, které si tímto procesem již prošli. Na těchto příkladech bude ukázáno, jak si s procesem generační obměny poradili podniky v partnerských zemích, jakým způsobem se na mezigenerační obměnu připravovali a na co je dobré dát si pozor.

 

Projekt reaguje na současný stav neúspěšného předávání rodinných firem ve světě. Otázka nástupnictví je firmami často podceňována, což způsobuje, že pouhých 30 % rodinných firem v Evropě úspěšně zvládne firmu předat z první generace na druhou. Z průzkumu zaměřeného na otázku následnictví v rodinných firmách, který pro AMSP ČR zrealizovala v roce 2018 výzkumná agentura IPSOS, vyplývá, že pouhých 5 % českých rodinných podniků má připravený plán na předání rodinného podniku, 2/3 firem se potýkají s konflikty mezi zakladateli a nástupníky a pouze těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu rodinnou firmu předat.

Na tomto místě Vás budeme průběžně informovat o aktuálním dění v projektu a o vytvořených projektových výstupech.© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.