Projekt ERASMUS+, TUNED UP!

TUNED UP - Diversity Management v MSPlogo_TunedUp_1_1.jpg                       


Projekt je realizován v rámci programu Evropské komise, ERASMUS+, Klíčová akce 2 – strategická partnerství.

Partneři projektu:

  • Orange Hill, Polsko
  • INSTITUT INPRO, a.s., Česká republika
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), Česká republika
  • The Centre for Social Innovation (ZSI), Rakousko
  • Hominem Challenge, Španělsko

Doba trvání projektu:
11/2014 - 11/2016

Cíle projektu:
Rozmanitost je základní hodnotou každé moderní společnosti. Mnoho empirických studií ukazuje, že účinné  řízení rozmanitosti (diversity management) na pracovišti přináší mnoho výhod. Co to znamená v praxi? Aby bylo možné získat celou řadu výhod z rozmanitosti na pracovišti, je třeba zejména minimalizovat negativa (tj. nespravedlnost, stereotypy či diskriminace) a současně posilovat její pozitivní prvky - vhodné využívání rozmanitosti může přinést spoustu inovativního myšlení, nové perspektivy nebo jedinečné dovednosti.

TUNED UP! projekt přináší inovativní řešení, která podporují řízení rozmanitosti (diverzity). Koncept projektu se vztahuje k myšlence nové profesní role, tzv. Ambassadora diverzity, která by rozšiřovala pravomoci manažera a potenciál v oblasti řízení různorodosti. Klíčovým faktorem pro šíření myšlenky rozmanitosti je vytvořit vůdce - Ambasadora diverzity, jehož činnost by měla být zaměřena vůči osobám odpovědným za přijímání strategických rozhodnutí a těm, kteří se k těmto rozhodnutím vztahují.

Realizace takového programu vyžaduje řádnou a multidimenzionální přípravu zaměstnanců, kteří jsou v nové roli, jejich přímých nadřízených, vedení a ve výsledku všem pracovníkům. Je nesmírně důležité, aby jim jim byly poskytnuty základní kompetence a pracovní nástroje podporující efektivní řízení rozmanitosti (diversity managementu) na pracovišti.

K dosažení tohoto cíle zahrnuje projekt TUNED UP! následující prvky:

  • Nástroj na podporu auditu diverzity (vyhodnocení organizačních procesů z dvou hledisek: řídící pracovníci a zaměstnanci);
  • Nástroj podporující výběr Ambasadora diverzity z pracovníků společnosti/organizace;
  • Sada nástrojů na podporu pozice Ambasadora diverzity na pracovišti  (e-knihy vypracovány ve spolupráci s cílovou skupinou);
  • E-learning na podporu zavádění systému řízení rozmanitosti v organizaci (určené pro zaměstnance organizace);
  • Návody na podporu zavádění systému řízení rozmanitosti zaměřeného na manažery ve formě e-knihy (určené pro vedení/management organizace).

Webové stránky projektu:
www.diversity-tuned.com


 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.