Projekt Erasmus+, VOCOL

Trojúhelníky odborného kooperativního učení: Použití kooperativní učení pro podporu zapojení zaměstnavatel (Trojúhelníky VoCOL) 

Projekt je realizován v rámci programu Evropské komise, ERASMUS+, Klíčová akce 2 – strategická partnerství. Období realizace je 09/2014 – 08/2016.

Většina VET organizací už ze své podstaty má vazby na zaměstnavatele. Bohužel ne vždy však tato spolupráce funguje právě optimálně a VET organizace fungují v odstupu od skutečné každodenní praxe. Studenti potřebují smysluplnou interakci se světem práce s cílem rozvíjet své přenositelné dovednosti.

Tento problém (nebo výzva) je jednoznačně uznáván na straně podniků. Závěry z prvního evropského podnikatelského fóra v oblasti odborného vzdělávání (2012) uvádí, že podpora spolupráce mezi podniky a organizacemi odborného vzdělávání je rozhodující pro správné vyrovnání mezi tím, co firma potřebuje a co vzdělávací instituce učí budoucí zaměstnance. Spolupráce při učení studentů odborného vzdělávání je prospěšný pro všechny tři aktéry: studující, firmy i učitele (učební trojúhelník).

Zpráva z roku 2012 dále uvádí, že většina firem považuje technické dovednosti jako základ, co musí nový pracovník mít. S pracovníky disponujícími pouze patřičnými technickými dovednostmi nemůže firma v současném vysoce konkurenčním prostředí uspět. To, co dělá rozdíl, konkurenční výhodu, je celková úroveň průřezových dovedností a myšlenkových modelů zaměstnanců firmy. Mezi těmito nejčastěji uváděnými průřezovými dovednostmi a postoji jsou: orientace na zákazníka; multikulturní kompetence (organizační a etická kultura); schopnost pracovat s různými negativními reakcemi a odmítnutím; tvořivost; komunikace; porozumění předmětu podnikání; přizpůsobivost; flexibilita a podnikavost. Zpráva zdůrazňuje, že tyto transverzální dovednosti umožňují kvalifikovaným zaměstnancům, aby plně využili své technické znalosti, vložili je do praxe a přispěli tak k růstu společnosti, vzdělávání a inovaci.

Projektové konsorcium bude tedy převádět a implementovat inovativní pedagogické postupy, tzv. kooperativní učení (COL) mající studenty v centru pozornosti a sloužící k rozvoji výše uvedených průřezových dovedností. V rámci realizace projektu budou identifikování zaměstnavatelé "vstřícní k inovacím". Poté se za spolupráce s vyškolenými VET pracovníky společně vytvoří úkoly (problémy reálného pracoviště koncipované jako studijní výstupy) pro rozvoj průřezových dovedností. Zaměstnavatelé, studenti a vzdělavatelé budou pracovat na úkolech společně jako vzájemní partneři v učebním trojúhelníku na podporu zapojení tím, že spojí svět práce se zaměstnanci a studenty z odborného vzdělávání a přípravy.


 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.