Vyjednávání a argumentace

Přehled otevřených kurzů:
#oddo cena    
Uvedené ceny platí pro 1 účastníka kurzu. Ceny jsou uvedeny bez DPH (v zákonné výši).
   

Vyjednávání a argumentace

 

Cíl semináře

Jedná se o výcvikový seminář zaměřený na zlepšení komunikačních dovedností na poli argumentace a všech klíčových kompetencí v oblasti mezilidské komunikace. Program je zaměřen na objasnění základních principů a postupů přesvědčování a vyjednávacích taktik v běžném životě s cílem umět prosadit své názory a přání. Cílem semináře je osvojit si hlavní pravidla argumentačních postupů, dobře se připravit na vyjednávání, naučit se základní argumentační a vyjednávací taktiky, uvědomit si, že vedení jednání a vyjednávání je základním prostředkem při formování vztahů se zákazníky (vnitřními i vnějšími) a s partnery.

  

Komu je seminář určen

Seminář je určený manažerům prodeje, obchodníkům, prodejcům a všem těm, kteří prodávají zboží, službu či myšlenky.

 

Obsah semináře 

 • Možnosti jednání - vítězství jedné strany, kompromis, konsensus - dohoda
 • Rozhodující faktory jednání
 • Vyjednávací strategie - otevřená hra, klamavá hra, přesilovka, jak vy - tak my
 • Vyjednávací taktiky
 • Složky vyjednávání
 • Tvrdé vyjednávací postupy
 • Vzájemné řešení problému
 • Vnitřní nastavení účastníků
 • Typologie zákazníků - jak se přizpůsobit v jednání protistraně
 • Role klíčových slov - dle typu zákazníka
 • Argumentace - posilování vlastního sdělení
 • Jak rozeznat slovní manipulaci a jak se jí bránit
 • Techniky řešení námitek
 • Síla a druhy moci ve vyjednávání (zvyšování požadavků, jak čelit slovním útokům a zastrašování)
 • Nátlakové techniky ve vyjednávání (poziční, psychologické, klamavé); přehled akcí a protiakcí ve vyjednávání - na co být pozorný
 • Postup při vyjednávání
 • Přípravná fáze, analýza situace, zahájení vyjednávání
 • Vytyčení sporných bodů, zájmů, potřeb – výměna informací
 • Shrnutí a pozitivní přerámcování
 • Hledání možných variant řešení
 • Závěr – přijatelná dohoda

Lektorské zajištění
pan Zdeněk Picek

Cena semínáře
4.890 Kč + DPH (v zákonné výši) za jednoho účastníka.

Rozsah semináře
1 školicí den

Místo konání
V učebnách školicího střediska společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Samcova 1, Praha 1.

   
 
Garant
Ing. Jiří IMLAUF – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.

 

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.