V pátek 12.6. 2020 se uskutečnilo druhé projektové jednání týmu TIWA. Z důvodu cestovních restrikcí v jednotlivých partnerských zemích se konsorcium dohodlo na zorganizování celodenního online jednání v rozhraní MS Teams, které svým obsahem odpovídalo původně zamýšlenému meetingu v Dublinu.

Během jednání se debatovali další kroky v jednotlivých projektových výstupech, počínaje O1 – IDEAL LEADERS, v jehož rámci byly zkompletovány dvě Souhrnné zprávy, první o situaci pracovních podmínek a pracovního prostředí v jednotlivých zemích a druhá o současných potřebách zaměstnavatelů, vedoucích manažerů, ale také lektorů a koučů v této oblasti. Další kroky povedou k přípravě tzv. „Learning pills“, tedy mikro-vzdělávacím materiálům v 8 základních oblastech: hapiness, health & productivity, motivation & lack of recognition, stress, anxiety & depression, leadership, empathy & working together, toxic relationships, emotional wage. Dále byly debatovány potřebné kroky v dalších projektových výstupech, diseminaci a monitoringu projektu.

INSTITUT INPRO také představil plánované webové stránky projektu TIWA a spolu s partnery se uskutečnila debata nad požadovaným obsahem, vizuálem a praktickým využitím webu.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemné jednání, pozitivní náladu a nekonečný entusiasmus, který tento projekt provádí. Budeme se těšit na další setkání a držíme palce, aby se již uskutečnilo osobně.