V rámci projektu SUFABU byla spuštěna projektová platforma obsahující tréninkové moduly pro malé a střední rodinné podnikatele. Na webových stránkách se reprezentanti rodinných firem mají možnost seznámit s projektem SUFABU a projektovým konsorciem, především však mají přístup k vytvořených vzdělávacícm materiálům, které v průběhu projektu vznikají.

V současné době je na platformě dostupná Souhrnná zpráva o stavu rodinných firem a procesu předání firmy z generace na generaci v partnerských zemích, a to ve všech partnerských jazycích. V průběhu následujících měsíců budou na platformu přidávány případové studie rodinných firem, které tímto procesem již prošli, a dále vzdělávací materiály a edukační videa.