Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Přehled otevřených kurzů:
#oddo cena    
1700122.02.201708.06.2017 28000 Kč Dílčí termíny
1700224.03.201710.06.2017 28000 Kč Dílčí termíny
Uvedené ceny platí pro 1 účastníka kurzu. Ceny jsou uvedeny bez DPH (v zákonné výši).

Kvalitativní standardy školení na nejvyšší úrovni.
Více o celém Systému marketingového vzdělávání CIMA naleznete zde.Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Termíny jednotlivých soustředění:

- Jaro 2017 (st - čt)

1. soustředění

22. - 23. 02. 2017

2. soustředění

15. - 16. 03. 2017

3. soustředění 05. - 06. 04. 2017

4. soustředění

26. - 27. 04. 2017

5. soustředění 17. - 18. 05. 2017
6. soustředění 07. - 08. 06. 2017

- Jaro 2017 (pá - so)

1. soustředění

24. - 25. 03. 2017

2. soustředění

07. - 08. 04. 2017

3. soustředění 21. - 22. 04. 2017

4. soustředění

12. - 13. 05. 2017

5. soustředění 26. - 27. 05. 2017
6. soustředění 09 - 10. 06. 2017

V případě zájmu 5ti a více účastníků z jedné společnosti možno případně jednat o individuálních termínech.

slevyCíl kurzu

Marketingový kurz organizovaný na základě licence holandského systému marketingového vzdělávání NIMA, je upravený do specifických podmínek tržního prostředí ČR a poskytne účastníkům komplexní znalosti a praktické dovednosti pro profesionální zvládnutí úkolů z oblasti marketingu, obchodu a řady dalších oblastí, posílí marketingové myšlení účastníků a přispěje k prosazování marketingových přístupů při řešení všech rozhodujících činností společností.

 

Komu je kurz určen

Vedoucím pracovníkům všech stupňů řízení společností, pracovníkům marketingových útvarů a všem dalším pracovníkům, kteří svojí činností výrazně přispívají k prosazování podnikatelských záměrů a plánů a ovlivňují jejich plnění.

 

Osnova kurzu

  • Marketing a společnost - koncepce marketingu, analýza struktury průmyslu, analýza makro prostředí, analýza trhu, chování při průmyslových nákupech, analýza zákazníka, analýza konkurence, analýza distribuce, vnitřní analýza, finanční analýza
  • Strategie a nástroje marketingu - marketingová strategie, strategické možnosti, kalkulace nákladů a výrobní ceny, segmentace trhu a umisťování produktu, politika produktu, vývoj produktu, cenová politika, distribuční politika, prodejní politika
  • Marketingové techniky - plánování a plán, oblasti aplikace, techniky rozhodování, organizace marketingu, politika marketingové komunikace, reklamní politika, metody a techniky výzkumu trhu, aplikační oblasti výzkumu trhu, statistika a analýza dat, intenzivní opakování a příprava ke zkoušce

Závěr kurzu
Po ukončení výukové části posluchači obdrží "Potvrzení o účasti". Součástí kurzu je závěrečná zkouška. Úspěšní absolventi obdrží Certifikát CIMA A, uznávaný v zemích Evropské unie.
 
Studijní materiály

  • učební texty pro každý blok, pracovní listy se zadáním cvičebních příkladů, případové studie včetně standardních odpovědí
  • závěrečné shrnutí látky, testovací příklady a případové studie pro přípravu na zkoušku

Metodika kurzu, forma studia
Náplň kurzu je rozdělena do čtyřhodinových výukových bloků. Každý blok je kombinací výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů a případových studií.

 

Lektorské zajištění
Externí spolupracovníci společnosti INSTITUT INPRO, a.s. jsou akreditováni Českým institutem pro marketing (CIMA) pro výuku tohoto programu.

 

Cena kurzu
28.000,- Kč + DPH (v zakonné výši) za jednoho účastníka*.
Jde-li o rekvalifikaci přes ÚP, DPH odpadá.
V ceně je zahrnut poplatek za závěrečnou zkoušku.
Informace o slevách zde.

 

Místo konání
V učebnách společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1.

 

Termín závěrečných zkoušek
Závěrečné zkoušky se konají vždy v lednu a v červnu. O aktuálním termínu budete vždy v předstihu  informováni.


  

Příprava na zkoušku Marketing CIMA-A
Opakovací seminář / simulace zkoušky - není součástí kurzu Marketing CIMA-A. 
Více informací
zde.

 

Garant
Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.

 

© Copyright 1997 - 2018
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.