Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Přehled otevřených kurzů:
#oddocena  
19001 19.02.2019 05.06.2019 28000 Kč Dílčí termíny
19002 29.03.2019 08.06.2019 28000 Kč Dílčí termíny
19003 17.10.2019 10.01.2020 28000 Kč Dílčí termíny
Uvedené ceny platí pro 1 účastníka kurzu. Ceny jsou uvedeny bez DPH (v zákonné výši).

Kvalitativní standardy školení na nejvyšší úrovni. 
Více o celém Systému marketingového vzdělávání CIMA naleznete zde.

Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Termíny jednotlivých soustředění:

- Jaro 2019 (út- st)

1. soustředění

19. - 20. 02. 2019

2. soustředění

12. - 13. 03. 2019

3. soustředění 02. - 03. 04. 2019

4. soustředění

23. - 24. 04. 2019

5. soustředění 14. - 15. 05. 2019
6. soustředění 04. - 05. 06. 2019

- Jaro 2019 (pá - so)

1. soustředění

29. - 30. 03. 2019

2. soustředění

12. - 13. 04. 2019

3. soustředění 26. - 27. 04. 2019

4. soustředění

10. - 11. 05. 2019

5. soustředění 24. - 25. 05. 2019
6. soustředění 07. - 08. 06. 2019

V případě zájmu 5ti a více účastníků z jedné společnosti možno případně jednat o individuálních termínech.

slevy

Cíl kurzu

Marketingový kurz organizovaný na základě licence holandského systému marketingového vzdělávání NIMA, rolex replica watches je upravený do specifických podmínek tržního prostředí ČR a poskytne účastníkům komplexní znalosti a praktické dovednosti pro profesionální zvládnutí úkolů z oblasti marketingu, obchodu a řady dalších oblastí, posílí marketingové myšlení účastníků a přispěje k prosazování marketingových přístupů při řešení všech rozhodujících činností společností.

#?-:nbsp;

 

Komu je kurz určen

Vedoucím pracovníkům všech stupňů řízení společností, pracovníkům marketingových útvarů a všem dalším pracovníkům, kteří svojí činností výrazně přispívají k prosazování podnikatelských záměrů a plánů a ovlivňují jejich plnění.

 

Osnova kurzu

  • Marketing a společnost - koncepce marketingu, analýza struktury průmyslu, rolex replica analýza makro prostředí, analýza trhu, chování při průmyslových nákupech, analýza zákazníka, analýza konkurence, analýza distribuce, vnitřní analýza, finanční analýza
  • Strategie a nástroje marketingu - marketingová strategie, strategické možnosti, kalkulace nákladů a výrobní ceny, segmentace trhu a umisťování produktu, politika produktu, vývoj produktu, cenová politika, distribuční politika, prodejní politika
  • Marketingové techniky - plánování a plán, oblasti aplikace, techniky rozhodování, organizace marketingu, politika marketingové komunikace, reklamní politika, metody a techniky výzkumu trhu, aplikační oblasti výzkumu trhu, statistika a analýza dat, intenzivní opakování a příprava ke zkoušce

Závěr kurzu
Po ukončení výukové části posluchači obdrží "Potvrzení o účasti". Součástí kurzu je závěrečná zkouška. Úspěšní absolventi obdrží Certifikát CIMA A, uznávaný v zemích Evropské unie.
 
Studijní materiály

  • učební texty pro každý blok, pracovní listy se zadáním cvičebních příkladů, případové studie včetně standardních odpovědí
  • závěrečné shrnutí látky, testovací příklady a případové studie pro přípravu na zkoušku

Metodika kurzu, forma studia
Náplň kurzu je rozdělena do čtyřhodinových výukových bloků. Každý blok je kombinací výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů a případových studií.

 

Lektorské zajištění
Externí spolupracovníci společnosti INSTITUT INPRO, a.s. jsou akreditováni Českým institutem pro marketing (CIMA) pro výuku tohoto programu.

 

Cena kurzu
28.000,- Kč + DPH (v zakonné výši) za jednoho účastníka*. 
Jde-li o rekvalifikaci přes ÚP, DPH odpadá. 
V ceně je zahrnut poplatek za závěrečnou zkoušku.
Informace o slevách zde.

 

Místo konání
V učebnách společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1.

 

Termín závěrečných zkoušek
Závěrečné zkoušky se konají vždy v lednu a v červnu. O aktuálním termínu budete vždy v předstihu  informováni.


  

Příprava na zkoušku Marketing CIMA-A
Opakovací seminář / simulace zkoušky - není součástí kurzu Marketing CIMA-A. 
Více informací 
zde.

 

Garant
Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.

 

© Copyright 1997 - 2019
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.