Marketing CIMA-B / funkce Marketingový specialista

Přehled otevřených kurzů:
#oddo cena    
1900404.03.201911.05.2019 32000 Kč Dílčí termíny
1900504.10.201904.01.2020 32000 Kč Dílčí termíny
Uvedené ceny platí pro 1 účastníka kurzu. Ceny jsou uvedeny bez DPH (v zákonné výši).

Kvalitativní standardy školení na nejvyšší úrovni.
Více o celém Systému marketingového vzdělávání CIMA naleznete
zde.


 

Marketing CIMA-B / funkce Marketingový specialista

 

Termíny jednotlivých soustředění:

- Jaro 2017 (pá - so)

1. soustředění

24. – 25. 03. 2017

2. soustředění

07. – 08. 04. 2017

3. soustředění 21. – 22. 04. 2017

4. soustředění

12. – 13. 05. 2017

5. soustředění

26. – 27. 05. 2017

6. soustředění 09. – 10. 06. 2017

V případě zájmu 5ti a více účastníků z jedné společnosti možno případně jednat o individuálních termínech.

slevy

Cíl kurzu

Prohloubit znalosti získané v kursu Marketing CIMA A a především zdokonalit praktické dovednosti při aplikaci poznatků. Studium je zaměřeno na hlubší analýzu jednotlivých aspektů marketingové politiky a strategie firmy se značným důrazem na praktické implementační aktivity spojené s prováděním marketingových rozhodnutí.
Práce v malých skupinách při řešení modelových příkladů a případových studií je podstatnou částí všech výukových modulů. Cca 15 % času je věnováno počítačové simulaci skutečného trhu, kde skupinky účastníků mezi sebou soutěží o dosažení nejvyššího zisku.

 

Komu je kurz určen

Absolventům kurzu Marketing CIMA A, absolventům studia marketingu na VŠ (zkouška Marketing CIMA A není podmínkou zařazení do kurzu Marketing CIMA B). vedoucím obchodním  manažerům  a specialistům  útvarů  marketingu.

 

Osnova kurzu

  • výzkum trhu, tvorba marketingového rozpočtu, analýza dat,
  • finanční analýza, metody výběru investic, marketingové plánování, stanovení obchodní strategie, organizace marketingu,
  • mezinárodní marketing, vnitřní analýza, vnější analýza, formulace hlavních problémů, reformulace cílů,
  • volba strategie, kalkulace finančních důsledků zvolené strategie, krátkodobá a dlouhodobá strategie, praktická implementace - prováděcí marketingový plán.
  • řízení marketingové implementace, marketingový audit, opakovací lekce, příprava ke zkoušce

 
Závěr kurzu
Po ukončení výukové části posluchači obdrží "Potvrzení o účasti".
Součástí kurzu je závěrečná zkouška. Úspěšní absolventi obdrží Certifikát Marketing CIMA B, uznávaný v zemích Evropské unie.
Podmínkou účasti na zkoušce Marketing CIMA  B (bez absolvování kurzu Marketing CIMA B) je složení zkoušky Marketing CIMA A.

 
Studijní materiály

  • učební texty pro každý blok, pracovní listy se zadáním cvičebních příkladů, případové studie včetně standardních odpovědí
  • závěrečné shrnutí látky, testovací příklady a případové studie pro přípravu na zkoušku

Metodika kurzu, forma studia
Náplň kurzu je rozdělena do čtyřhodinových výukových bloků. Každý blok je kombinací výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů a případových studií.

 

Lektorské zajištění
Externí spolupracovníci společnosti INSTITUT INPRO, a.s. jsou akreditováni Českým institutem pro marketing (CIMA) pro výuku tohoto programu.

 

Cena kurzu
32.000,- Kč + DPH (v zákonné výši) za jednoho účastníka*.
Jde-li o rekvalifikaci přes ÚP, DPH odpadá.
V ceně je zahrnut poplatek za závěrečnou zkoušku.
Informace o slevách zde.

 

Místo konání
V učebnách společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1.

 

Termín závěrečných zkoušek
Závěrečné zkoušky se konají vždy v lednu a v červnu. O aktuálním termínu budete vždy v předstihu informováni.
  

Příprava na zkoušku Marketing CIMA-B
Opakovací seminář / simulace zkoušky - není součástí kurzu Marketing CIMA-B. 
Více informací
zde.

 

Garant
Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.

 

© Copyright 1997 - 2019
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.