Mezinárodní projekty

TIWA

The Ideal Workplace Atmosphere

Projekt je zaměřen na podporu tvorby přátelské atmosféry na pracovišti a udržování nekonfliktních vztahů, a to za pomoci tvorby vzdělávacích materiálů pro vedoucí firem, team-leadery a manažery, ale i samotných zaměstnanců.

Partnerské země:

 • Slovinsko (koordinátor)

 • Česká republika

 • Irsko

 • Rumunsko

 • Španělsko

Termín realizace: 12/2019 – 11/2021

EDU GameBox

Projekt EDUGameBox je zaměřen na vývoj inovativních výukových her pro dospělé v oblasti soft-skills. Jeho hlavním cílem je poskytnout pedagogům a lektorům přístup k moderním technologiím a gamifikaci. Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+.

Partnerské země:

 • Polsko (koordinátor)

 • Česká republika

 • Rumunsko

Termín realizace: 11/2019 – 12/2021

DIGTEACH

Digital Entrepreneurship – Innovative Teacher Training

Projekt má za cíl rozvíjet praktické schopnosti odborných učitelů a pedagogů v oblasti výuky digitálního podnikání, a to za pomoci vývoje a implementace inovativních postupů a nástrojů.

Partnerské země:

 • Španělsko (koordinátor)

 • Česká republika

 • Itálie

 • Rakousko

Termín realizace: 10/2019 – 9/2021

FARMINFIN

Farming concepts and innovative funding/financing

Projekt je zaměřen na vzdělávání mladých farmářů v oblasti financování chodu farmy tak, aby zvládali využívat inovativních finančních prostředků pro rozvoj svého podnikání a aby byli schopni přizpůsobit finanční nástroje pro své hospodaření.

Partnerské země:

 • Belgie (koordinátor)

 • Česká republika

 • Itálie

 • Německo

 • Španělsko

 • Švédsko

Termín realizace: 11/2019 – 10/2021

SUFABU

Succession in Family Businesses | Training Model for Sustainable Succession Process in Family Businesses

Projekt SUFABU se zaměřuje na podporu rodinných firem v oblasti nástupnictví a přípravy procesu mezigenerační obměny. Cílem je tvorba různorodých vzdělávacích materiálů pro rodinné podnikatele a sběr příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Partnerské země:

 • Česká republika (koordinátor)

 • Belgie

 • Itálie

 • Norsko

 • Španělsko

 • Velká Británie – Skotsko

Termín realizace: 11/2019 – 10/2021

E-EDU

Hlavním cílem projektu je tvorba unikátní poradenské platformy propojující lektory a dospělé studenty, se zvláštním důrazem na lidi žijící ve venkovských oblastech a regionech. Projekt je věnován zvyšování dostupnosti neformálního vzdělávání mezi dospělými.

Partnerské země:

 • Polsko (koordinátor)

 • Česká republika

 • Velká Británie

Termín realizace: 11/2018 – 10/2020

REWARD

Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development

Projekt je zaměřen na zvyšování zaměstnanosti žen, které mají často obtížnější podmínky při rozvoji vlastního podnikání na venkově a v zemědělství. Cílem je tvorba vzdělávacích modulů se speciálním zaměřením na poskytování služeb, agroturistiku a prodej tradičních zemědělských produktů.

Partnerské země:

 • Francie (koordinátor)

 • Belgie

 • Česká republika

 • Polsko

 • Slovinsko

 • Španělsko

Termín realizace: 11/2019 – 10/2021

AGFOSY

Agroforestry Systems: The Opportunity for European Landscape and Agriculture

Hlavním cílem projektu je osvěta v oblasti agrolesnictví a vývoj flexibilního vzdělávacího systému o agrolesnických technikách a postupech. Cílem je zvyšování znalostí a dovedností farmářů při zavádění různých agrolesnických systémů do praxe.

Partnerské země:

 • Česká republika (koordinátor)

 • Belgie

 • Francie

 • Maďarsko

 • Slovensko

Termín realizace: 11/2019 – 10/2021

Máte v hlavě nápad na projekt, ale nevíte,
jak jej zrealizovat?

 • Ozvěte se nám