DIGTEACH

O projektu

Digitální podnikání – inovativní vzdělávání učitelů (z originálu „Digital Entrepreneurship – Innovative Teacher Training“) 

Cílem dvouletého mezinárodního projektu DIGTEACH je vývoj a implementace inovativních postupů a nástrojů ve výuce tzv. digitálního podnikání. Tyto inovativní postupy budou nabídnuty odborným a středoškolským učitelům ve formě specializovaného tréninkového systému.

Vzdělávání nové generace v oblasti digitálního podnikání je klíčem k nastartování a zrychlení digitální transformace v každém evropském regionu. V současnosti však mnoho učitelů, lektorů či trenérů nemá prostředky, které by jim tuto cestu umožnili. Projekt DIGTEACH má přispět k podpoře počátečního vzdělávání a dalšího profesního rozvoje učitelů v oblasti digitálního podnikání, a to prostřednictvím nových inovativních metod učení. Tyto metody učitelům umožní rozvíjet dovednosti, myšlení a kompetence potřebné k vzdělávání nové generace podnikatelů.

Součástí projektu je vývoj 3 zásadních výstupů, a to analýzy potřeb učitelů v jednotlivých partnerských zemích v oblasti výuky podnikavosti a zároveň digitálních technologií, dále vývoj vzdělávacích materiálů pro učitele ve formě návodů, založených na jejich potřebách, a nakonec tvorba elektronické tréninkové platformy pro vyučující.

  • Realizační program: Erasmus+, KA2 – Strategické partnerství pro odborné vzdělávání a přípravu

  • Číslo projektu: 2019-1-ES01-KA202-064303

  • Období realizace projektu: 10/2019 – 09/2021

Navštivte stránky projektu

Partneři projektu

Projektové aktuality

Máte v hlavě nápad na projekt, ale nevíte,
jak jej zrealizovat?

  • Ozvěte se nám