EDU-Gamebox

O projektu

Projekt EDU-Gamebox je zaměřen na tvorbu inovativních vzdělávacích nástrojů využívajících prvků gamifikace jakožto způsobu podpory pedagogů a vyučujících v oblasti neformálního a celoživotního vzdělávání dospělých. Cílem projektu je zvyšování efektivity při procesu vzdělávání dospělých pomocí tréninkových her zaměřených na klíčové kompetence a soft-skills. Tvorba nových prostředků výuky využívajících prvky gamifikace navíc přispívá k obohacení stávajících vzdělávacích programů a metod o nové nástroje.

Hlavním výstupem projektu je tvorba 20 tréninkových her zaměřených na vybrané základní kompetence v oblasti soft-skills a jejich umístění na tréninkovou webovou platformu přístupnou zdarma všem pedagogům a lektorům. Nové vzdělávací nástroje budou vytvářeny týmem zkušených pedagogů, techniků, personalistů a odborníků na vzdělávání. Platforma umožní lektorům nejen stahovat vyvinuté nástroje a následně je využívat zejména v situacích, kdy skupiny studentů nemohou využívat klasická komerční řešení dostupná na trhu z důvodů nedostatku prostředků, ale zároveň umožní vyučujícím sdílet svá stávající řešení a společně platformu rozvíjet.

Projekt je věnován podpoře vyučujících prostřednictvím přístupu k moderních technologiím, dále usnadnění využívání inovativních nástrojů neformálního vzdělávání pro dospělé z menších měst a venkovských oblastí, jakož i podpora a odstraňování sociálních a vzdálenostních překážek u dospělých s omezenými příležitostmi a nižšími dovednostmi.

  • Realizační program: Erasmus+, KA2 Strategické partnerství v oblasti vzdělávání dospělých

  • Číslo projektu: 2019-1-PLO1-KA204-065741

  • Období realizace projektu: 11/2019 – 12/2021

Partneři projektu

Projektové aktuality

Máte v hlavě nápad na projekt, ale nevíte,
jak jej zrealizovat?

  • Ozvěte se nám