FARMINFIN

O projektu

Projekt FARMINFIN: Řízení farmy a inovativní formy financování pro mladé zemědělce

Cílem projektu je vybavit mladé farmáře praktickými dovednostmi v oblasti financování chodu farmy tak, aby zvládali využívat inovativních finančních prostředků pro rozvoj svého podnikání a aby byli schopni přizpůsobit finanční nástroje pro své hospodaření. FARMINFIN rozvíjí podnikatelský přístup a zlepšuje osobní finanční situaci mladých zemědělců. Tímto způsobem projekt přispívá k podpoře profesionálního zacházení s inovativními prostředky financování ze strany zemědělců, posiluje sociálně ekonomickou životaschopnost rodinných farem a přináší přidanou hodnotu rozvoji venkova.

Projektové konsorcium je složeno ze sedmi partnerů: ASZ ČR – Asociace soukromého zemědělství ČR ve spolupráci s INSTITUTEM INPRO (Česká republika), HuL – Hof und Leben (Německo), OnP – Projektové poradenství SL (Španělsko), FU – Folkuniversitetet (Švédsko), AèV – Agricultura è Vita (Itálie), COAG – Jaén (Španělsko) a CEJA – Evropská rada mladých zemědělců (Belgie), která je hlavním garantem a lídrem tohoto projektu. CEJA zastupuje celkem 2 000 000 mladých zemědělců z 24 členských států EU a z celkem 32 národních členských farmářských organizací, včetně pozorovatelské členské organizace ze Srbska. Zastupuje mladé zemědělce ve vztahu k evropským institucím a k dalším mezinárodním zemědělským organizacím.

  • Realizační program: Erasmus+, KA2 Strategické partnerství v oblasti vzdělávání dospělých

  • Číslo projektu: 2019-1-BE01-KA202-050397

  • Období realizace projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Navštivte stránky projektu

Partneři projektu

Projektové aktuality

Máte v hlavě nápad na projekt, ale nevíte,
jak jej zrealizovat?

  • Ozvěte se nám