REWARD

O projektu

REWARD – Podpora žen v podnikatelském prostředí na venkově

Projekt REWARD je zaměřen na ženy, které mají často obtížnější podmínky při založení a rozvoji vlastního podnikání na venkově. Hlavním cílem projektu je pomocí vzdělávacích modulů napomáhat zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti žen ve venkovských oblastech a podpora podnikavého a aktivního ducha.

Projekt se dále zaměřuje na podpora diverzifikace zemědělských činností prostřednictvím multifunkčních aktivit se zvýšeným zájmem o zachování kulturního dědictví venkova a regionů. Cílem je mimo jiné celkové zvýšení povědomí o kulturních hodnotách souvisejících s tradičními produkty, ať už zemědělskými či produkty lidové tvorby. S širší perspektivy se projekt snaží o zmírnění vylidňování venkova a podporu aktivního života v krajích.

K dosažení stanovených cílů jsou vytvářeny výukové moduly, jakožto praktický výstup, který usnadní ženám vstup do podnikatelského prostředí. Součástí výukových modulů je i sběr inspirativních příkladů dobré praxe z partnerských zemí zaměřených na rozvoj diverzifikace činností realizovaných na farmách. Obsah modulů se dotýká oblastí jako je poskytování služeb v cestovním ruchu, agroturistika, prodej tradičních zemědělských produktů prostřednictvím přímého prodeje „ze dvora“ nebo krátkého dodavatelského řetězce apod.

  • Realizační program: Erasmus+, KA2 Strategické partnerství v oblasti odborného vzdělávání

  • Číslo projektu: 2018-1-FR01-KA202-047809

  • Období realizace projektu: 11/2019 – 10/2021

Navštivte stránky projektu

Partneři projektu

Projektové aktuality

Projekt REWARD zahájen v Paříži

28 listopadu, 2018|0 Comments

Podpora žen v podnikatelském prostředí na venkově Od začátku listopadu 2018 jsme ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR součástí nového evropského projektu REWARD, který je zaměřen na podporu žen ve venkovském podnikatelském prostředí.

Máte v hlavě nápad na projekt, ale nevíte,
jak jej zrealizovat?

  • Ozvěte se nám