TIWA

O projektu

The Ideal Workplace Atmosphere

Projekt TIWA je zaměřen na zlepšování pracovního prostředí a vztahů na pracovišti v malých a středně velkých firmách. Za pomoci tréninkových materiálů určených jak pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance, bude podporována kvalita pracovního prostředí a zvyšováno povědomí o důležitosti pracovního prostředí pro zdraví zaměstnanců a produktivitu společnosti.

Mnoho zaměstnanců tráví více času se svými kolegy v práci nežli se svými rodinami. Je proto nevyhnutelné, aby si zaměstnanci kromě formálních vztahů se spolupracovníky nakonec vytvořili i vztahy osobní a přátelské. Pracovní prostředí a vztahy se spolupracovníky mají silný vliv na pohodu a zdraví zaměstnanců, ale i na jejich efektivitu a produktivitu. Budování pozitivní a kreativní atmosféry na pracovišti je proto jedním z cílů, na jehož dosažení by se měli podílet vedoucí firem, manažeři a ředitelé až po samotné pracovníky.

Cílem projektu TIWA je pomáhat evropským společnostem, malým a středním podnikům, podnikatelům, vedoucím, manažerům a zaměstancům, ale i  společnostem a organizacím působícím v oblasti vzdělávání dospělých a poradenských služeb vytvářet zdravé pracovní prostředí a podporovat přátelské vztahy na pracovišti. TIWA podporuje rozvoj základních dovedností a klíčových kompetencí stát se lepšími vedoucími a spolupracovníky.

V rámci projektu bude vyvinut systém školení pro manažeři a série případových studií z firem, které využívají inovativních postupů k zajištěné ideální atmosféry na pracovišti. Dále bude vytvořena sada tréninkových nástrojů pro zaměstnance. Všechny vzdělávací materiály a příklady dobré praxe budou umístěny na online platformě umožňující interakci mezi všemi zúčastněnými stranami.

  • Realizační program: Erasmus+, KA2 Strategické partnerství v oblasti vzdělávání dospělých

  • Číslo projektu: 2019-1-SI01-KA204-060436

  • Období realizace projektu: 12/2019 – 11/2021

Partneři projektu

Projektové aktuality

Zahájení projektu TIWA ve Slovinsku

1 března, 2020|0 Comments

První setkání projektového konsorcia TIWA se uskutečnilo 27.-28.2.2020 v zasněženém slovinském městečku Velenje. Vedoucí partner AZ Ljudska Univerza Velenje seznámil projektové partnery s cíli projektu, jednotlivými outputy (celkem 3), časovým harmonogramem a finančními aspekty projektu. Zároveň

Máte v hlavě nápad na projekt, ale nevíte,
jak jej zrealizovat?

  • Ozvěte se nám