Národní projekty

SILVER BUSINESS

Projekt podporuje vlastní živnostenské a podnikatelské aktivity (pre)seniorů a jejich spolupráci s malými a středními podniky a start-upy. Tím napomáhá českým firmám nalézt zkušené odborníky a zároveň umožňujeme starším lidem uplatnit své cenné znalosti a být stále pracovně aktivní. Projekt je realizován ve spolupráci s AMSP ČR na základě veřejného výběrového řízení.

Česká republika

Termín realizace: 01/2019 – 12/2019

…a teď česky!

Hlavním cílem projektu je podpořit soukromé a rodinné zemědělce na venkově při prodeji regionálních potravin a surovin tzv. „ze dvora“. Využívání kvalitních regionálních a sezónních potravin by mělo být přirozenou sociální odpovědností spotřebitelů i zpracovatelů. Projekt je realizován ve spolupráci s AMSP ČR na základě veřejného výběrového řízení.

Česká republika

Termín realizace: 01/2018 – 12/2018