Marketing

Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného marketingového vzdělávání CIMA. Představuje komplexní vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu. Kurz je určený výkonným pracovníkům, podnikatelům a všem ostatním se zájmem o marketing. Jeho účastník se v průběhu několika soustředění seznámí se základy marketingu, jeho systémem a základní marketingovou terminologií. Naučí se formou praktických cvičení úspěšně řešit každodenní marketingové ůkoly a v neposlední řadě se naučí aplikovat získané znalosti a dovednosti do firemní praxe.
Kurz určený vedoucím pracovníkům, marketingovým specialistům. Je ve zvýšené míře zaměřen na řešení případových studií. Předpokladem k přijetí je absolvování kurzu Marketing CIMA-A, nebo studium adekvátního oboru marketingu na vysoké škole. Ve výcvikových soustředěních se účastníci zdokonalí ve využíváni komplexní analýzy všech aspektů marketingově politiky a strategie firmy.
Seminář, který pomáhá účastníkům kurzu Marketing CIMA A v přípravě na závěrečnou zkoušku. Zkouška je pořádána centrálně pro všechny akreditované instituty Českým institutem pro marketing (CIMA).
Seminář, který pomáhá účastníkům kurzu Marketing CIMA B v přípravě na závěrečnou zkoušku. Zkouška je pořádána centrálně pro všechny akreditované instituty Českým institutem pro marketing (CIMA).

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.