Nový seminář - Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku

POZVÁNKA na nový seminář: Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku

Připojte se ke skupině svých kolegů, partnerů a zúčastněte se odborného semináře v oblasti správy nemovitostí.

Víte, že dosavadní zákon č. 72/1994 Sb. se zcela ruší a komplexní úprava je přesunuta do nového občanského zákoníku, připravovaného nařízení vlády ČR a zvláštního zákona o převodech družstevních bytů?

A že se mění zcela obsah pojmu jednotka a způsob vzniku SVJ? Rovněž se mění postavení vlastníků jednotek. Rostou nároky na obsah smluvních ujednání a na prohlášení vlastníka, zavádí se nové způsoby určení spoluvlastnického podílu na společných částech věci nemovité. Spousta změn a proto

Vás tímto zve Českomoravská komora správců nemovitostí ve spolupráci s INSTITUTEM INPRO, a.s. na seminář
 
Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku

Více informací včetně přihlášky zde.

 

 


© Copyright 1997 - 2018
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.