Celosvětová pandemie zasáhla mnohé z nás, ať už v životě osobním či pracovním. Nepříznivý osud dopadl i na Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., které v Plzni a plzeňském kraji poskytuje sociálně aktivizační služby, realizuje aktivizační programy a organizuje nespočet dobrovolnických projektů. Naše společnost INSTITUT INPRO se rozhodla dobrovolnické centrum podpořit firemním darem a pomoci tak v přečkání této bezprecedentní doby.

Spolek TOTEM svými aktivitami přispívá k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjení jejich duševní a fyzické síly, podporuje sebedůvěru a zájem o další učení, dále pomáhat dětem a jejich rodinám v řešení jejich obtížných životních situací a posiluje mezigenerační vztahy. Podrobnější informace o činnostech centra se dozvíte na jejich webových stránkách.

Cest, jak pomoci centru TOTEM, je více. Přispět můžete finančně, například na jednu ze současných croudfundingových akcí (Výzva „Protože po pandemii bude v nezisku hůř“ a výzva „Zážitek bábince či dědovi„), pomocí firemního daru či zaměstnanecké sbírky, ale i zasláním kancelářských potřeb nebo dobrovolnickou prací v oblasti konzultace práce se sociálními sítěmi (Facebook, Instagram, Google Analytics) a všelijakými jinými technikáliemi.

Pro více informací neváhejte kontaktovat paní Lenku Kropáčovou.

(e-mail: kropacova@totemplzen.cz, tel.č.: 777 343 766).