O nás

INSTITUT INPRO

INspiring PROfessionals

Jsme vzdělávací, poradenská a obchodní společnost s tradicí od roku 1997 v oblasti odborného vzdělávání pracovníků a vzdělávání dospělých. Za roky svého působení se naše společnost stala symbolem kvality pro vzdělávání zaměstnanců všech kategorií a oborů. Specializujeme se zejména na realizaci profesních školení pro zaměstnance i manažery „na míru“, realizujeme vzdělávací projekty pro dospělé a seniory od hard-skills po soft-skills a zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti managementu, obchodu, marketingu, financí, řízení lidských zdrojů, digitalizace a dalších oblastí firemního řízení a podnikání.

Bohaté znalosti a zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých uplatňujeme v posledních letech i při realizaci projektů financovaných z veřejných zdrojů, zejména z komunitárních programů Evropské unie a projektů finančně podpořených v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitol vybraných ministerstev. Jsme odbornými partnery v mnoha mezinárodních projektech, v posledních letech zejména v rámci programu ERASMUS+, kde se podílíme na řešení projektů mezinárodní spolupráce a inovativního vzdělávání a projektů vzdělávacích mobilit podporující zahraniční stáže.

Veškeré naše vzdělávací aktivity jsme připraveni realizovat co nejefektivněji, a to jak formou prezenční, distanční či kombinovanou. Důraz klademe především na interaktivní a inovativní formy výuky. Vzdělávací akce realizujeme ve vlastních výukových prostorech na Praze 1 či ve školicím středisku Arnoštov, Pecka. Jsme nositeli značky CIMA pro marketingové vzdělávání.

Disponujeme širokým poradenským a lektorským týmem, který je tvořen desítkami odborníků z různých odborných oblastí, převážně s pedagogickou praxí.  Pravidelně spolupracujeme s experty z předních českých univerzit a máme široké kontakty na zahraniční partnerské organizace v rámci EU. Toto zázemí nám umožňuje spolupracovat na projektech ze všech odborných oblastí jak průmyslové, tak i zemědělské výroby.

Náš tým

Vzdělávací kurzy, školení a mezinárodní projekty pro Vás s radostí připravuje náš tým odborníků. Seznamte se!

Ing. Jiří Imlauf

Předseda představenstva | CEO

Jiří je zakladatelem a řídícím partnerem společnosti. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti firemního managementu, zejména v řízení lidských zdrojů, financí, obchodu a marketingu, kde v minulosti působil v řadě vrcholových funkcích. Vedle strategického řízení a rozvoje společnosti je odpovědný za tuzemské vzdělávací a poradenské projekty, řízení financí, investic a správy majetku.

Jakub Škába

Ředitel | Managing Director

Jakub je vedoucím partnerem společnosti zodpovědný za strategického plánování, přípravu a vedení projektů a vytváření a udržování obchodních i pracovních vztahů s tuzemskými i zahraničními partnery. Díky svým zkušenostem s vedením velkých mezinárodních poradenských projektů, mnohaletou prací v mezinárodním prostředí a okem pro detail se zasazuje o vysokou kvalitu společností realizovaných projektových výstupů a jednotlivých vzdělávacích akcí.

Ing. Martina Belásová

Senior projektová manažerka | Senior Project Manager

Martina zodpovídá za přípravu, realizaci a organizací národních i mezinárodních projektů. Kromě vzdělávacích a poradenských projektů se specializuje také na projekty mobilit, v jejichž rámci připravuje dlouhodobé školící výjezdy pro české pracovníky do zahraničí a pro zahraniční účastníky do ČR. Její hlavní doménou je především oblast udržitelného zemědělství, podpora žen v regionech a vzdělávání v oblasti soft-skills.

Mgr. Kristýna Strnadová

Projektová manažerka | Project Manager

Kristýna zodpovídá za přípravu, realizaci a organizaci národních i mezinárodních projektů. Specializuje se na přípravu nových projektových žádostí v rámci programu ERASMUS+ a dalších dotačních programů. Jakožto socioložka se v rámci projektů věnuje sekundární analýze dat a realizuje face-to-face rozhovory, focus groups a dotazníková šetření. Její hlavní doménou je podpora podnikání, rozvoj malých, středních a rodinných firem a digitalizace.

Historie

Tak jde čas aneb jak jsme se vyvíjeli

Počátky naší společnosti sahají až do roku 1971, kdy byl založen OBOROVÝ INSTITUT TOVÁREN STROJÍRENSKÉ TECHNIKY jako školicí a vzdělávací zařízení koncernu TST Praha. Jeho základním posláním bylo zajišťovat celorepublikovou přípravu pracovníků pro zavádění a provoz NC techniky z výrobního programu koncernových podniků a dále přípravu vedoucích pracovníků koncernu.

INSTITUT svou činností výrazně přispěl k modernizaci výrobní základny čs. strojírenství. Během prvních 15 let své činnosti vyškolil přes 20 tisíc pracovníků v oblasti pružné automatizace, což byl jeden z rozhodujících momentů pro úspěšné nasazení NC techniky a její aplikace v automatizovaných výrobních systémech.

V roce 1983 byla činnost INSTITUTu rozšířena o přípravu zahraničních pracovníků (např.: obslužného personálu, operátorů a vedoucích pracovníků) v souvislosti s exportem investičních celků. Součástí tehdejšího INSTITUTu bylo i Oborové informační středisko, které poskytovalo informační gesci v oblasti technologického a racionalizačního projektování v oboru obráběcí a tvářecí techniky.

Již v roce 1988 a zejména pak po roce 1990 došlo k dalšímu významnému rozšíření podnikatelských aktivit v oblasti strojírenského průmyslu, stavebnictví, bankovnictví, státní správy, středního školství a služeb se zaměřením na management, obchod, marketing, ekonomiku, finance, účetnictví a personalistiku.

Na počátku roku 1995 rozhodnutím valné hromady změnila společnost název na INPRO – INSTITUT, spol. s r.o., dále rozšířila předmět činnosti a vypracovala se mezi nejvýznamnější vzdělávací agentury v ČR. Zároveň se dynamicky rozšířila oblast personálního poradenství a s tím souvisejících služeb.

Dne 3. června 1997 vznikla akciová společnost INSTITUT INPRO, a.s. jako přímý nástupce předešlé společnosti.

Společnost INSTITUT INPRO,a.s. získala v roce 1998 certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a do současné doby pokračuje ve výše uvedených činnostech jak pro tuzemské společnosti tak pro zahraničních klienty. Zejména v posledních letech jsme úspěšně realizovali řadu mezinárodních projektů ve spolupráci se zahraničními firmami v rámci vzdělávacích projektů PHARE, LEONARDO DA VINCI či ERASMUS+.

Máte v hlavě nápad na projekt, ale nevíte,
jak jej zrealizovat?

  • Ozvěte se nám

Naši partneři

V rámci realizace vzdělávacích projektů spolupracujeme s mnoha odbornými organizacemi, asociacemi, výzkumnými ústavy a vzdělávacími institucemi v České republice. Pravidelně připravujeme, realizuje a staráme se o správné vedení a administraci národních i mezinárodních projektů.