Projekty

Realizujeme pro Vás vzdělávací projekty na národní i mezinárodní úrovni

Každoročně pro Vás vytváříme a uskutečňujeme desítky projektů v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a projektů mobilit.

Ve spolupráci s předními českými organizacemi a zahraničními partnery se věnujeme výměně zkušeností a dobré praxe, tvorbě tréninkových a vzdělávacích materiálů a organizaci mezinárodních školení a setkání.

Projekty jsou realizovány v rámci různých dotačních a rozvojových programů, jako je Erasmus+ Projekty spolupráce (KA2), Erasmus+ Projekty mobility osob (KA1), Horizon2020, dotační programy MPO, MPSV či MZe, programy TAČR a další.

Mezinárodní projekty

Propojujeme svět. Naše vzdělávací projekty a mobility realizujeme ve spolupráci s profesními a odbornými organizacemi a univerzitami nejen v Evropě, ale po celém světě. Podívejte se, na jakých projektech spolupracujeme s partnery z Velké Británie, Norska, Belgie, Francie, Španělska a mnoho dalších zemí!

Národní projekty

Staráme se o naši rodnou hroudu. Ve spolupráci s předními českými odborníky, asociacemi, školami a univerzitami pomáháme našincům v udržitelném celoživotním vzdělávání. Podívejte se, jaké projekty a školení pořádáme v rámci České republiky!